Hasselgren & co
Forvarme spacer Udskriv siden
Forvarme
  • Reducerer spændinger fremkommet ved opvarmning/afkøling under svejsearbejdet
  • Minimerer risikoen for hærdning
  • Hydrogen i svejsesømmen og de varmepåvirkede zoner får bedre mulighed for at sive ud. 
Afspændingsglødning udføres eller mindskes i materialet opstået ved f.eks. valsning, busning eller anden bearbejdning eller efter et svejseforløb. Materialet opvarmes med kontrolleret hastighed til f.eks. 550° - 630° C.
Denne temperatur holdes en vis tid, hvorefter afkølingen foretages med kontrolleret hastighed. Proceduren for varmeforløbet, opvarmningshastighed, holdetemperatur, holdetid, afkølingshastighed afstemmes ud fra materialespecifikation, dimension og gældende standard for arbejdet.
 
Afspændingsglødning foretaget efter bearbejdning eller svejsning forbedrer materialet med hensyn til:
  • Risiko for sprødbrud og udmattelsesbrud
  • Spændingskorrosion
  • Modvirker “kastninger” ved efterfølgende maskinel bearbejdning.
 
www.hasselgren-co.dk
Hasselgren & co - Ølgodvej 11 - DK 9220 Aalborg Ø - kontakt@hasselgren-co.dk - tlf.: +45 21 21 99 55